Sveriges Arboristförbund (SAF)

Sveriges Arboristförbund (SAF) arbetar för yrkesverksamma personer inom skogen såsom arborister, skogsarbetare, fruktträdsspecialister och ekologer för att nämna några. Organisationen arbetar för att öka förståelsen och kunskapen inom skogsarbete och stärka yrkeskåren i frågor gällande säkerhet och kvalitet.