Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation som verkar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Organisationen driver bland annat transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen med målsättningen att lyfta den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende. Organisationen utför också så kallade tredjepartsrevisioner enligt ISO 14001:2004 (miljö), ISO 9001:2008 (kvalitet), ISO 39001:2012 (trafiksäkerhet) och AFS 2001:1 (arbetsmiljö).
 Syftet med certifieringarna är att företagen utvecklar sina ledningssystem ytterligare så att det mognar och förfinas under arbetets gång.

Det finns inget krav på att företag som är verksamma i branschen ska vara anslutna till Sveriges Åkeriföretag, men för dig som beställare kan medlemskapet innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom medlemsföretagen bland annat får tillgång till experthjälp frågor om fordon och teknik, internationella transporter och juridik och mycket.