Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation för privata företag i Sverige. Organisationen verkar för att förbättras villkoren för svenska företag så att de kan växa och verka på bästa sätt. Detta görs bland annat genom att påverka politiker och beslutsfattare att skapa ett bättre företagsklimat.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 företag som är organiserade i olika bransch- och arbetsgivarförbund.

För att bli medlem Svenskt Näringsliv måste företaget först vara medlem i någon av medlemsorganisationerna. Det finns inget krav på att ett företag ska vara medlem i Svenskt Näringsliv eller i någon av medlemsorganisationerna.