Svenska Transportarbetareförbunet

Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO. Förbundet har omkring 63 000 medlemmar från en rad olika branscher inom transportnäringen.

Svenska Transportarbetareförbundet arbetar för medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i näringslivet.

Det finns inga krav på att vara medlem i Svenska Transportarbetareförbundet.