Svenska Solskyddsförbundet

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation vars ändamål bland annat är att främja forsknings-, utbildnings- och utvecklingsarbete inom branschen, verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och medverka till att öka kunskapsnivån i branschen.

Det finns inget krav att företag i branschen ska vara anslutna till organisationen men det kan innebära en kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom organisationen ställer mycket höga krav på både befintliga medlemmar såväl som ansökande företag. För att vara medlem i Svenska Solskyddsförbundet måste företagen bland annat ha bred branscherfarenhet och kunskap om solskyddsbranschens produkter och varit verksamma i branschen i minst 3 år. Organisationen ställer också krav på omsättning, ordnad ekonomi och F-skattebevis.