Svenska PEFC

Svenska PEFC är ekonomisk förening som tillhandahåller, skogscertifiering, entreprenörscertifiering och spårbarhetscertifiering.

Märkningen är till för för skogsägare, företag och konsumenter som vill identifiera skogsprodukter som kommer frå ett hållbart och ansvarsfullt brukande av skogen. Kontrollen av certifieringarna sker genom en tredjepartscertifierade och är godkända av en oberoende instans. Det finns inget krav på att ett företag som utför skogsarbeten behöver vara certifierade av PEFC men som konsument innebär det att företaget på något sätt bidrar till ett hållbart skogsbruk.