Svenska Fogbranschens Riksförbund

Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR, är en organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter inom fogbranschen. SFR arbetar bland annat för att öka kvalitetsmedvetandet hos flera olika aktörer inom byggbranschen för att få bättre och mer hållbara byggnader.

Förbundet arbetar för säkra materialval och ett fackmannamässigt utförande. Det finns inget krav på att vara medlem i Svenska Fogbranschens Riksförbund men för dig som konsument kan det vara en kvalitetssäkring.