Svenska Byggingenjörerna, SBR

Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, är en ideell yrkesorganisation som arbetar för att utveckla byggingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbetet. Det finns inget krav att byggingenjörer ska vara anslutna till SBR, men det kan innebära en kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom alla medlemsföretag bland annat måste ha studerat vid teknisk högskola minst tre år samt avlagt examen. Dessutom erbjuder SBR sina medlemmar kurser, utbildningar och seminarier.