Svensk Ventilation

Svensk Ventilationskontroll verkar för ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla. De strävar efter tydligare och höjda krav inom ventilation, ökad kontroll av byggnaders energianvändning, energismarta renoveringar, mer utbildning och ökade resurser för forskning inom området. Det finns inga krav på att företag ska vara anslutna till Svensk Ventilation men det kan innebära en kvalitetssäkring dig som beställare då medlemsföretagen bland annat tar del av information, kunskap och utbildningar inom branschen.