Svensk Solenergi (SSE)

Svensk solenergi (SSE) är en branschorganisation som arbetar för att främja användningen av solenergi och medverkar till att solenergitekniken utvecklas. Branschföreningen representerar både den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet, och uppmuntrar till utbyte av forskningsresultat och erfarenheter av solenergianvändning. SSE arbetar för att främja villkoren för solenergiutnyttjande i Sverige och arbetar tillsammans med bl.a. Energimyndigheten i syfte att sprida information om de senaste forskningsresultaten.

Användning av solenergi spelar en viktig roll för Sveriges hållbara energiförsörjning. SSE är medlem i Swedish Standards Institute (SIS) och EuropeanSolar Thermal Industry Federation (ESTIF), och är associerad medlem i SolarPower Europe.

För att bli medlem i SSE ska man skicka in en skriftlig ansökan till styrelsen. Som medlem i föreningen är man kollektivt ansluten till International Solar Energy Society (ISES).