Svensk Radonförening

Svensk Radonförening är en ideell branschförening som riktar sig till åtgärdsföretag, mätlaboratorier, konsulter och tillverkare. De har till syfte att bland annat öka medvetenhet om riskerna med radon och minska antalet lungcancerfall till följd av radon, representera branschen mot myndigheter, fungera som remissorgan för lagar samt främja teknisk utveckling inom området.

Det finns inget krav på att ett företag ska vara medlemmar i Svensk Radonförening men det kan vara en kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom föreningen bland annat tillhandahåller riktlinjer för besiktning av radon. De administrerar även en lista över godkända kursdeltagare inom olika typer av radonutbildningar. Listan används av kommuner och länsstyrelser när fastighetsägare vill hitta rätt hjälp.