Svensk Brand & Säkerhet, SBSC

Svensk Brand & Säkerhetscertifiering, SBSC, arbetar med att utfärda certifieringar inom Brandskyddsföreningens (SBF) och Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) verksamhetsområden, det vill säga produkt, person, ledningssystem och företag. Det finns fyra kriterier som måste uppfyllas innan ett företag kan bli certifierat av SBSC: kravuppfyllnad. efterlevandekontroll, tidsbegränsning och ackreditering.

Det finns inga krav på att företag verksamma inom branschen ska vara certifierade enligt SBSC, men det kan innebära en kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom du genom att ha anlitat ett certifierat företag, med certifierad personal som använder certifierade produkter, kan försäkra dig om att företaget har rätt kompetens för arbetet.