Svanenmärkning

Svanen är Nordens officiella miljömärke för varor och tjänster och drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Miljömärkningens syfte är att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligt liv. Svanen utvecklar olika miljökrav utifrån ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. För att ett företags produkter eller tjänster ska bli svanenmärkta måste de möta de uppsatta miljökraven för just den produkten eller tjänsten, som ständigt förnyas och utvecklas. Svanenmärkningen är inget krav för något företag, men du som konsument kan känna dig trygg i att du bidrar till en minskad miljöpåverkan genom att anlita ett svanenmärkt företag.