STVF

Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer.

En auktoriserad rörinspektör via STVF har genomgått och fått godkänt på någon av kurserna “auktoriserad rörinspektör mark” som är inriktad på markförlagda ledningar och “auktoriserad rörinspektör fastighet.” som är inriktad på inspektion av ledningar i fastigheter. Att vara auktoriserad rörinspektör innebär att inspektören klarar all typ av inspektion oavsett var den sker.

Det finns inget krav på att företag ska vara med i STVF, men kan vara en bra markör på att företaget värdesätter sitt arbete och sin kompetens. Läs mer om STVF här: https://www.stvf.se/