Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare verkar på olika sätt för affärsfrämjandet i Stockholm. Detta gör de framförallt genom att påverka i politiska frågor, utgöra en plats för nya affärskontakter, vara företagens tredje part vid affärstvister och arrangera frukostmöten och seminarier samt ge ut tidningen Handelskammaren STHLM. Därmed får företag som är anslutna till Stockholms Handelskammaren förutsättningar och medel för att lyckas med sin verksamhet.