Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening, BF, är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholm.

Föreningen driver branschfrågor i regionen tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Det är inget krav att vara medlem i Stockholms Byggmästareförening.