Ställningsentreprenörerna

Ställningsentreprenörerna, STIB, är en rikstäckande branschorganisation för ställningsentreprenörer i Sverige.

Organisationen förmedlar kunskap och information för att öka användningen av säkra ställningar på arbetsplatser. Detta sker bland annat genom samarbete med myndigheter och organisationer, system för kvalitetssäkring och internkontroll, medverkande i standardiseringsarbete för byggnadsställningar i Sverige och Europa.

Det är inget krav att vara medlem i Ställningsentreprenörerna men kan vara en trygghet för dig som beställare.