Städbranschen Sverige

Städbranschen Sverige är en rikstäckande branschorganisation, som har till ändamål att samla den svenska städbranschen i en gemensam organisation för att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen. Föregångarna till Städbranschen Sverige var Sveriges Rengöringstekniska Förbund, SRTF, som upphörde vid årsskiftet 2013-2014.

Det finns inget krav på att de som är verksamma i branschen ska vara medlemmar i Städbranschen Sverige, men för dig som beställare kan det innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom Städbranschen Sverige bland annat arbetar med att erbjuda vidareutbildning, ta fram riktlinjer för ett seriöst företagande, att främja och dra nytta av mångfald samt utgöra en mötesplats för alla som är delaktiga i eller intresserade av branschen, bland annat genom att anordna mässor.