SSTT 

Scandinavian Society for Trenchless Technology

SSTT är ett nätverk som syftar till att nyanläggning av nätledningar ska göras på ett resurseffektivt och hållbart sätt med hjälp av schaktfri teknik. SSTT anordnar utbildningar, konferenser, seminarier och branschmöten och har över 700 medlemmar i Sverige och Norge. Medlemmarna i SST får hjälp kring frågor som rör schaktfri teknik när det kommer till metodval och genomförande. Schaktfria metoder kräver mindre resurser och bidrar till färre störningar på infrastruktur med mindre koldioxidutsläpp. Det finns inget som kräver att företag är med i SSTT för att kunna utföra sitt arbete. Läs mer om SSTT här: https://www.sstt.se/