Soliditet

Soliditet värderar ett företags betalningsförmåga och dess ekonomiska styrka för att ge en bild av företagets affärs- och kreditinformation. Det är ett sätt för dig som konsument att undvika företag med stora betalningsanmärkningar. Det är vanligt att företag har en ranking i kreditvärdighet enligt AAA-soliditet, men det är inget måste.

Kreditvärdigheten rankas i följande ordning, AAA (högsta kreditvärdighet), AA (god kreditvärdighet), A (kreditvärdig), AN (nystartat bolag där ingen negativ information finns), B (kredit mot säkerhet), C (kredit avrådes), (-) (ej fastställd rating).