Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som företräder småföretag gentemot politikerna. Förbundet är politiskt obundet och driver frågor enligt företagens önskemål.

Småföretagarna arbetar bland annat för tryggare jobb och en enklare vardag för småföretagare. Genom att uppmärksamma och påverka politiker vill förbundet förbättra företagsklimatet för småföretagare.

Att vara medlem i Småföretagarnas Riksförbund är inget krav.