Skotta säkert

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska öka säkerheten kring snöskottning av tak.

Skotta säkert arbetar för att förbättra arbetsmiljön och minska antalet skador på både byggnader, egendom och personer i samband med snöskottning. Många skador beror på okunskap och slarv och kan därmed undvikas med ökad kunskap. Projektets syfte är också att minska andelen oseriösa aktörer inom området.

Det finns inget krav på att ett företag ska ha genomgått utbildningen men det kan vara en trygghet för dig som konsument.