Skorstenshantverkarnas Förening, SSHF

Sveriges Skorstenshantverkares Förening, SSHF, är en organisation för hantverkare som arbetar med att reparera och installera skorstenar. För att bli medlem krävs god kompetens och dokumenterad yrkeserfarenhet.

Det finns inget krav på att företag verksamma i branschen ska vara medlemmar hos SSHF, men det kan innebära en kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom SSHF-medlemskapet kräver att företagen ska ha bra referenser och att de genomfört SSHF:s grundkurs. Företagen ska även ha F-skattebevis, giltig företagsförsäkring samt inte ha några betalningsanmärkningar. De anslutna företagen erbjuds också kontinuerlig utbildning inom området. Alla företag som är anslutna till SSHF åtar sig dessutom att alltid lämna en skriftlig garanti på att arbetet utförs enligt Boverkets krav.