SFRO-auktoriserat städföretag

SFRO är en branschorganisation för privata städ- och fönsterputsföretag vars syfte är att utgöra en knutpunkt för seriösa företag i branschen och verka för att deras arbetssituation och förutsättningar tillgodoses på bästa sätt. Organisationen driver även branschfrågor och förhandlar fram kollektiv- och löneavtal, samt agerar som resurs åt företagen i dessa frågor.

Det finns inget krav på att företag inom branschen ska vara anslutna till SFRO, men det kan innebära en kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom alla företag som är medlemmar i SFRO bland annat måste inneha F-skattsedel, vara momsregistrerat, ha en dokumenterad miljö- och kvalitetspolicy, samt utföra merparten av arbeten i egen regi och om underleverantörer används ska dessa uppfylla samma kriterier.