SERO

SkorstensEntreprenörernas Riksorganisation, SERO, är en branschorganisation som verkar för kvalitetssäkring av entreprenörer som utför skorstensarbeten genom att utfärda en speciell certifiering.

Företag i branschen kan både vara medlem i SERO eller certifierade enligt utsatta riktlinjer. Det finns inget krav på att ett företag ska vara certifierat av SERO för att få utföra skorstensarbeten, men det kan innebära en trygghet för dig som beställare eftersom certifieringen bland annat innebär att entreprenören har minst fem års praktisk erfarenhet av skorstensbygge eller liknande.