Sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2

TIL 2 Certifierad sakkunniga av tillgänglighet innebär att man är certifierad för att kontrollera tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i samband med bygglov och enligt kontrollplanen.

TIL 2 utförs enligt Boverkets krav och är aktuell vid uppförande av byggnader eller annan bygglovspliktig byggnation. Enligt Plan- och Bygglagen ska det vid dessa tillfällen finnas en person med särskild kunskap om kraven på användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.