Riksförbundet Svensk Trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation som främjar all form av trädgårdskultur och förbättring av den. Det finns inget krav på att vara medlem i organisationen, men för dig som beställare kan medlemskapet innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder sina medlemmar information om miljövänlig odling och fri rådgivning i trädgårdsfrågor. Organisationen har även ett antal trädgårdsföreningar runtom i landet.