R-licens

R-licens är en kvalitetsstämpel som tilldelas företag och organisationer som står för god affärsetik gentemot kunder och medarbetare. Licensen är utvecklad av R-Företagen och det går ej att köpa en R-licens utan företaget måste bli rekommenderat.

Det finns inget krav på att företag ska ha en R-licens, men kan vara en bra markör på att företaget värdesätter goda värderingar.

Läs mer om R-licens här: http://www.rlicens.se/om-rlicens/