Plåtslageriernas Riksförbund, PLR

Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom byggplåtslageri, ventilation, stål och lättbyggnad. Organisationen arbetar för att medlemsföretagen ska bli mer lönsamma och mer kompetenta. Det är inget krav att vara medlem hos PLR men för dig som beställare kan medlemskapet innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom de anslutna företagen erbjuds uppdaterad information i branschfrågor, hjälp med tvister eller avtalsfrågor samt en rad olika utbildningar. PLR har dessutom etiska regler för hur relationen mellan företagen och kunderna ska se ut.