PCB utbildning

Det finns flera organisationer och företag som utbildar i PCB-sanering. Flera utbildare har kommit överens om gemensamma riktlinjer för utbildning i sanering av fogmassor med PCB. Det  finns dock ingen granskning av utbildningen och ingen certifiering av personer som sanerar. Du som beställare bör fråga de som ska utföra saneringen om de har utbildning i att sanera PCB, utbildningen bör vara enligt Svenska fogbranschens riksförbund. Utbildningen innehåller bl a:

  • Hälso-och miljöeffekter av PCB

  • Lagkrav på sanering

  • Kommunernas handläggning

  • Saneringsarbete och avfallshantering

  • Skyddsåtgärder och arbetsmiljö