OHSAS 18001

OHSAS 18001 är ett ledningssystem för arbetsmiljö. Genom att implementera systemet får företag ett systematiskt arbetssätt för att ständigt förbättra arbetsmiljön som en del av den dagliga verksamheten.

Det finns inget krav på att företag måste vara certifierade enligt OHSAS 18001, men för dig som konsument kan det innebära en trygghet. Detta eftersom certifieringen innebär att risker förebyggs och åtgärdas, arbetet effektiviseras, och att antalet fel i verksamheten minskas. Vidare ska det enligt arbetsmiljölagen bedrivas systematiskt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats. Genom att vara certifierad enligt OHSAS 18001 uppfyller företaget de lagkrav som finns.