Obligatorisk ID-redovisning, ID06

ID06, Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen, har till syfte att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt stärka den sunda konkurrensen.

Det finns inga krav på att företag ska vara anslutna till ID06, men det kan innebära en kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom det anslutna företaget förbinder sig att de anställda på arbetsplatsen ska kunna uppvisa giltig legitimation samt att uppdragsgivaren är skyldig att föra närvaroanteckning dagligen över alla som visats på byggarbetsplatsen.