Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en förening som har till uppdrag är att rädda naturens liv, främja människors hälsa och verka för globala hållbara lösningar. De arbetar framförallt inom fem områden; hav & fiske, jordbruk & mat, klimat, energi & transporter, miljögifter, skog & naturvård. Naturskyddsföreningar driver sitt arbete bland annat genom att påverka politikerna att ta ansvar för natur och miljö, påverka konsumenten genom att synliggöra problem och visa på bättre alternativ samt ta fram material om klimatpåverkan för skolungdomar. De har dessutom tagit fram en miljömärkning – Bra Miljöval, som hjälper konsumenter att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön.