National Wood Flooring Association

National Wood Flooring Association är en organisation som främjar kompetens inom hantering av olika typer av trägolv. För att certifieras av NWFA genomgår man både praktisk och teoretisk utbildning. Man kan certifieras både som installatör, säljare och som inspektör.

Det finns inget krav på att företag som arbetar med golv ska vara anslutna till NWFA, men för dig som beställare kan det innebära en trygghet. Detta eftersom företagen, utöver utbildning, får tillgång till branschpraxis för trägolv, tekniska hjälp och support.