MVK - Måleribranschens Våtrumskontroll

MVK drivs tillsammans av Måleriföretagarna, Målaremästarna, Sveff och färgproducenter. De verkar för att måleri av våtrum ska utföras med hög kvalitet genom att företag inom branschen auktoriseras enligt MVK:s krav. Kraven innebär att företaget genomgått och blivit godkänd i en särskild utbildning inom våtrumsmåleri. Dessutom strävar MVK efter att alla färgproducenters våtrumssystem ska godkännas enligt MVK:s regler, vilka överensstämmer med Boverkets föreskrifter.

Det finns inget krav på att företag ska vara anslutna till MVK, men det kan innebära en kvalitetssäkring för dig som beställare då du vet att arbetet är utfört enligt vissa ställda regler.