MTK-auktoriserat företag

MTK står för Monteringstekniska Kommittén och utarbetar, tillsammans med myndigheter och testinstitut, anvisningar för att glas ska monteras på ett korrekt sätt med rätt fogmaterial. Ett företag som är MTK-auktoriserat, har dokumenterat kunnig personal som uppfyller alla krav för att utföra behörighetskrävande entreprenader. Det är Glasbranschen som ansvarar för själva auktorisationen.

Det är inget krav att vara MTK-auktoriserad, men för dig som beställare kan auktorisationen innebära en kvalitetssäkring. Detta eftersom ett MTK-auktoriserat företag uppfyller krav vad gäller ekonomi, försäkringar och yrkeserfarenhet samt möter de krav som finns för dokumenterad grund- och vidareutbildning.