Motorsågskörkort

Ett motorsågskörkort finns i olika behörighetsnivåer och tilldelas den som har genomgått och blivit godkänd på utbildningarna som krävs för de olika nivåerna av körkortet. Körkortsproven innehåller både ett praktiskt och ett teoretiskt moment. Körkorten utfärdas för att kurstagaren efter avslutad utbildning ska ha kunskap om hur man hanterar verktyget på ett säkert sätt.

De olika nivåerna på körkortet listas nedan:

 • Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning

 • Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund

 • Motorsågskörkort nivå C, Trädfällning, avancerad
  OBS! Omfattar även nivå S och V.

 • Motorsågskörkort nivå S, Skadade träd
  OBS! Ingår i nivå C

 • Motorsågskörkort nivå D, Linjearbete

 • Motorsågskörkort nivå E, Skylift (motorsågning från mobil arbetsplattform)

 • Motorsågskörkort nivå EBYGG, Skylift (motorsågning från mobil arbetsplattform vid byggarbeten)

 • Motorsågskörkort nivå F, Räddningstjänst

 • Motorsågskörkort nivå I, Industri

 • Motorsågskörkort nivå V, Väghållning