Miljönär

Märkningen Miljönär har tagits fram av branschorganisationen Avfall Sverige som arbetar inom avfallshantering och återvinning. Märkningen tilldelas de företag som arbetar för och uppmuntrar en hållbar konsumtion i samhället. Deras huvudverksamhet ska vara inom området för att laga, låna eller återanvända. Exempel på verksamheter kan vara skomakare, cykelreparatörer och second hand butiker. Gemensamt för verksamheterna är att de på ett större plan vill minska mängden avfall, återanvända och reparera istället för att köpa nytt och inspirera andra till hållbar konsumtion.