Mästarbrev målare

Ett mästarbrev är det högsta beviset på att en hantverkare besitter stor yrkesskicklighet och garanterar ett stort yrkeskunnande. För att erhålla ett mästarbrev som målare krävs ett godkänt gesällprov och minst 6 års dokumenterad erfarenhet inom yrket. Det krävs också en godkänd mästarutbildning som inkluderar kunskaper i ledarskap och företagande inom branschen. Person ska också anses som lämplig som målarmästare och visa sitt yrkeskunnande med genom ett mästarprov. Mästarprovet är framtaget av branschen.