Målareförbundet

Svenska Målareförbundet är ett rikstäckande fackförbund. Det finns inget krav på att yrkesverksamma målare ska vara medlemmar i Målareförbundet men för dig som konsument kan det innebära en trygghet. Detta eftersom förbundet verkar för att ge de yrkesverksamma en bättre arbetssituation. Några av de uppgifter som finns i Målarförbundets stadgar är att säkerställa att avtalsreglerade arbetsformer och lönevillkor gäller, främja en god arbetsmiljö, bevaka att lagar och avtal följs, bidra till att yrkesutbildningen är av bra kvalitet samt bedriva utbildnings- och studieverksamhet.

Svenska Målareförbundets medlemmar finns i flera olika yrkesgrupper; materialarbetare, järnmålare, servicearbetare, billackerare, industrilackerare samt mätare.