Liftutbildning enligt Liftläroplanen

Liftutbildningsrådet ansvarar för Liftläroplanen vilken innehåller två olika grundläggande liftutbildningar. Dels basutbildningen som ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna och dels en begränsad utbildning som ger liftoperatören behörighet för enstaka lifttyper. På utbildningsbeviset för Liftläroplanens begränsade utbildning ska det framgå vilken eller vilka lifttyper behörigheten är begränsad till.

Det finns inget krav på att ett företag ska ha genomgått just denna utbildning, men genom utbildningen kan liftanvändare på ett bra sätt möta de utbildningskrav som finns i lagstiftningen.

Läs mer om Liftläroplanen här: http://www.liftutbildning.se