ISOCERT

Isodrän-skivan är ett vanligt material som används för att skydda husgrunder mot fuktskador. Isocert är en certifiering för de entreprenörer som hanterar Isodrän-skivor, för att säkerställa kvaliteten vad gäller montering av Isodrän. Certifieringen är personlig och det ska alltid finnas en certifierad person på plats under hela arbetet.

Det finns inget krav på att företag ska vara certifierade med Isocert, men det kan innebära en trygghet och kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom de certifierade entreprenörerna genomgått en utbildning i monteringen av Isodrän, samt uppvisat 5 dokumenterade godkända fuktskyddsarbeten i de fall det krävs (ISOCERT 2).