ISO 9001

ISO 9 001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag. Själva kvalitetsprocessen kan handla om allt från hur företaget ska svara i telefonen till hur man ska undvika tekniska problem. För att implementera systemet ska företaget upprätta en kvalitetspolicy, planera företagets arbete med kvalitetsarbete, införa och driva kvalitetssystemet samt åtgärda och ständigt förbättra arbetet. Att implementera systemet och göra det till en naturlig del av den dagliga verksamheten är en förutsättning för att företaget ska bli certifierade enligt ISO 9 001.

Det finns inget krav på att företag ska vara certifierade enligt ISO 9 001, men det kan innebära en trygghet och kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom det finns en garanti för att företaget har en strukturerad och dokumenterad arbetsprocess för sitt kvalitetsarbete.

Det finns flera olika certifieringsorgan som kan utfärda certifieringen ISO 1 4001 och därför kan symbolen se olika ut. Certifieringens innebörd är dock alltid densamma.