ISO 14001

ISO 14 001 är en internationell standard som utgör grunden för miljöarbetet i ett företag och är ett slags miljöledningssystem. För att implementera systemet ska företaget införa en miljöpolicy, planera företagets miljöarbete, införa och driva miljöprogrammet mot målen, kontrollera och följa upp miljöarbetet samt förbättra och åtgärda miljöarbetet. Att implementera systemet och göra det till en naturlig del av den dagliga verksamheten är en förutsättning för att företaget ska bli certifierade mot ISO 14 001.

Det finns inget krav på att företag ska vara certifierade enligt ISO 14 001, men det kan innebära en trygghet och kvalitetssäkring för dig som beställare. Detta eftersom det finns en garanti för att företaget har en strukturerad och dokumenterad arbetsprocess för sitt miljöarbete.

Det finns flera olika certifieringsorgan som kan utfärda certifieringen ISO 1 4001 och därför kan symbolen se olika ut. Certifieringens innebörd är dock alltid densamma.