ISA Certified Arborist

ISA-certifikat (International Society of Arboriculture) är en certifiering för yrkesverksamma arborister. För att bli certifierade krävs att man varit yrkesverksam i minst tre år inom trävård. Företaget behöver sen betala en avgift och genomgå ett omfattande test som visar att man besitter rätt kunskap inom yrket. Certifieringen behöver sedan uppdateras vart tredje år.

Det finns inget krav på att företag ska vara ISA certifierade men det kan vara en markör för att företaget du anlitar besitter rätt kompetens.