Installatörsföretagen

Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen har bildat den gemensamma föreningen Installatörsföretagen, en del av Svenskt Näringsliv. Installatörsföretagen är en enad teknikbransch som tar vara på, förvaltar och utvecklar medlemsföretagens intressen. Medlemsföretagen är verksamma inom VVS, el- och teleteknik, kyla och teknisk isolering.

Installatörsföretagens uppdrag är att företräda sina medlemmars intressen och att ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.

Det är inte ett krav på att vara medlem i denna organisation, men det kan bidra till en ökad kompetens inom företaget. En av de viktigaste medlemsförmånerna är kollektivavtalen, och medlemmar får även rådgivning och förhandlingshjälp vid behov. De får även tillgång till informationsmaterial inom VVS, el- och teleteknik.