INSTA 800

INSTA 800 är en nordisk standard som beskriver det resultat som ska uppnås efter en utförd städning. Det finns inget krav på att städföretag ska tillämpa INSTA 800, men det kan underlätta väsentligt då det ger både företaget och dig som beställare en gemensam bild av förväntningar och resultat. Standarden används för att beskriva både vad som ska städas och hur noga.

I Sverige förekommer ofta beteckningen SS 62 78 01, vilket är samma sak som INSTA 800. INSTA 800 används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer, varför du som privatkonsument kanske inte kommer att stöta på standarden så ofta.