Heta Arbeten

Heta Arbeten är en certifiering som utfärdas av Brandskyddsföreningen för svetsare, smeder och andra hantverkare som arbetar med metoder som kan orsaka brand.

Ett arbete som bedöms som brandfarligt eller kan medföra brand ska försäkringsbolagens och SBF:s gemensamma Säkerhetsregler för Heta Arbeten följas. Reglerna kräver bland annat att den som utför eller överser arbetet ska ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten.