Handelskammaren Värmland

Handelskammaren Värmland är en näringslivsorganisation vars huvudsakliga uppgift är att göra Värmland till en bättre plats för företagen genom att skapa ökad tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet i regionen. De arbetar framförallt med infrastrukturfrågor, och att erbjuda medlemmarna affärsstöd, hjälp i frågor som rör internationell handel samt möjligheter att nätverka med andra medlemsföretag. Därmed får företag som är anslutna till Handelskammaren i Värmland förutsättningar och medel för att lyckas med sin verksamhet.