GVK-auktoriserat företag

GVK är en stiftelse som ger ut branschregler för kvalitetssäkrad våtrumsinstallation samt utför auktorisation för företag som arbetar med våtrum. Auktorisationen visar att personalen och företaget har rätt kompetens och är specialutbildade.

Det finns inget krav att vara GVK-auktoriserad för att få utföra våtrumsarbeten, men för dig som beställare är det en trygghet att anlita ett GVK-auktoriserat företag. Detta eftersom du alltid får ett godkänt våtrum enligt gällande bygglagstiftning. Efter att företaget utfört våtrumsarbetet finns ett kvalitetsdokument de kan fylla i och ge till konsumenten som en trygghet.